03.01.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Jubmes banka“ a.d. Beograd

Odluka o Sazivu vanredne Skupštine akcionara.pdf