17.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD

OObaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

PSOB Saziv skupštine potpisan.pdf