11.08.2017.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ПУTEВИ a.д. Чaчaк

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Raiffeisen banka» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «STRABAG AG» из Аустрије, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ПУТЕВИ» а.д. Чачак.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PUTEVI a.d. Čačak.pdf