20.09.2022.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MEDIOLANUM INVEST AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati II kupona I emisije Mediolanum invest a.d. Beograd.pdf