Registrovani finansijski instrumenti - Akcije

Naziv izdavaoca Matični broj
AC PROMET A.D. BEOGRAD 07633653
AD AGRARCOOP 06868479
AD ATELJE 08119830
AD CUBI NAPREDAK-U LIKVIDACIJ 08005800
AD ŽITOPROMET ZAJEČAR 07201788
AD 1. MAJ LEBANE-U STEČAJU 07184611
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD 07036540
AD AGROPRODUKT 07299621
AD AGROPROGRES TRADE 06752454
AD AGROSEME PANONIJA-U STEČAJU 08049327
AD ALATNICA BUJANOVAC 07284659
AD ALEKSA ŠANTIĆ 08166978
AD ALEVA 08025860
AD AUTO KUĆA KOMPRESOR 07008899
AD AUTO KUĆA RADE KONČAR 07418159
AD AUTOKORAN 06947018
AD BAČKA SIVAC 08134901
AD BANAT B.KARLOVAC U STEČAJU 08044511
AD BESKO-U STEČAJU 07139659
AD BIP BEOGRAD U STEČAJU 07013710
AD BUDUĆNOST NOVI SAD 08115184
AD BUDUĆNOST U STEČAJU 07196113
AD CIGLANA KRUŠEVAC-U STEČAJU 07638175
AD CRNA TRAVA 07105487
AD DANILO BOŠKOVIĆ 07137354
AD DIMNIČAR ZRENJANIN-U STEČ. 08001057
AD DINARA GRADNJA BEOGRAD 20065311
AD DOLOVO DOLOVO - U STEČAJU 08047685
AD DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA 08056757
AD DRAGAN MARKOVIĆ-U STEČAJU 07042442