05.03.2019.

Obaveštenje u vezi isplate dividende AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - dostava potvrde o rezidentnosti

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD - Obaveštenje članovima CRHOV.pdf