05.12.2018.

Obaveštenje o nameri isplate međudividende izdavaoca GOŠA FOM AD Smederevska Palanka - dopuna Obaveštenja članovima CRHOV od 19.11.2018. godine

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje o nameri isplate međudividende GFOM-1.pdf