09.01.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP TURIST a.d. Kladovo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «ĐERDAP TURIST» a.d. Kladovo od 29.12.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ĐERDAP TURIST» a.d. Kladovo, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ÐERDAP TURIST a.d. Kladovo.pdf