17.01.2020.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BORA KEČIĆ - ATP a.d. Obrenovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Mediolanum Invest» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «KONCERN SRBOEXPORT» d.o.o. Obrenovac-Zabrežje, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «BORA KEČIĆ-ATP» a.d. Obrenovac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BORA KEČIĆ - ATP a.d. Obrenovac.pdf