06.11.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA» a.d. Ćuprija od 05.10.2017. godine, kao i zahteva od člana «Euro fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA» a.d. Ćuprija, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija.pdf