11.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC PROLETER AD GORNJI MILANOVAC

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Poziv Metalac Proleter ad .pdf