25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STUP VRŠAC AD VRŠAC

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

24-05-2023 Poziv za Skupstinu- potpisan.pdf