18.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BORA KEČIĆ ATP AD OBRENOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara društva 27 04 2020 -.pdf