07.12.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOFENIKS-OZELENJAVANJE a.d. Kosjerić

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Investbroker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je IRKIĆ MILICA iz Užica, pokrenula postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «KOFENIKS-OZELENJAVANJE» a.d. Kosjerić.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOFENIKS-OZELENJAVANJE a.d. Kosjerić.pdf