06.03.2018.

Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O IZMENI PONUDE ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AUTOVENTIL» a.d. Užice od 20.06.2017. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «AUTOVENTIL» a.d. Užice od 31.01.2018. i 02.03.2018. godine o izmeni ponude za sticanje sopstvenih akcija i zahteva podnetog od strane člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «AUTOVENTIL» a.d. Užice, daje izmenu ponude za sticanje sopsvenih akcija.

Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice.pdf