13.04.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ZLATICA a.d. Lazarevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Mediolanum invest» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ» d.o.o. Novi Sad, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «ZLATICA» a.d. Lazarevo.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ZLATICA a.d. Lazarevo.pdf