Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa

1 - 20 oд 53
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања мрежне инфраструктуре у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 07/2017 09.08.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања серверског и storage система у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈН 06/2017 31.07.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 05/2017 06.06.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге осигурања за потребе у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 04/2017 26.05.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге обезбеђења - ЈНМВ 03/2017 12.05.2017.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 02/2017 19.04.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге одржавања хигијене за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 02/2017 13.04.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Канцеларијски материјал- ЈНМВ 01/2017 08.03.2017.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Здравствене услуге за потребе запослених у Централном регистру,депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 07/2016 15.09.2016.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 06/2016 - Услуге осигурања 23.05.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге осигурања за потребе Централног региста, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 06/2016 17.05.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге обезбеђења за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 05/2016 10.05.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Замена батерија на УПС у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 04/2016 18.04.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге одржавања хигијене у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 03/2016 12.04.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара-Електрична енергија за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 02/2016 23.03.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара-Канцеларијски материјал по партијама за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 01/2016 07.03.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - обављање здравственог систематског прегледа запослених у ЦРХоВ-ЈНМВ 16/2015 14.09.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 15 /2015 16.07.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара хардвер и софтвер за backup ЈНМВ 14/ 2015 26.06.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 13/2015 05.06.2015.