Poziv za podnošenje ponuda

1 - 20 od 63
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Električna energija - JNMV 01/2020 04.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Električna energija - JNMV 02/2019 04.06.2019.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal - JNMV 01/2019 08.03.2019.
Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva - Nabavka softvera JN 06/2018 03.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara-Smart kartica JNMV 07/2018 21.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - Električna energija JNMV 05/2018 06.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - osiguranje JNMV 04 2018 29.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - Produženje garancije storage sistema u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JN 03/2018 27.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga obezbeđenja u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JN 02/2018 17.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal - JNMV 01/2018 08.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja mrežne infrastrukture u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JNMV 07/2017 09.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja serverskog i storage sistema u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JN 06/2017 31.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Električna energija za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 05/2017 06.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge osiguranja za potrebe u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti - JNMV 04/2017 26.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge obezbeđenja - JNMV 03/2017 12.05.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 02/2017 19.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Usluge odrzavanja higijene za potrebe Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - JNMV 02/2017 13.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal- JNMV 01/2017 08.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - Zdravstvene usluge za potrebe zaposlenih u Centralnom registru,depou i kliringu hartija od vrednosti - JNMV 07/2016 15.09.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 06/2016 - Usluge osiguranja 23.05.2016.