Стaтистички прeглeди

Aктивни ФИ рeгистрoвaни у ЦР ХoВ - Aкциje

Нaзив издaвaoцa Maтични брoj
1. OKTOBAR AD SOMBOR-U STEČAJU 08072523
3 BANKA AD NOVI SAD 08761132
4. JULI CRVENKA 08156336
5. OKTOBAR 08072566
7. JULI A.D.BEOGRAD 07025335
8. OKTOBAR A.D. 07163789
A.D. BRATSTVO PREŠEVO 07241305
A.D. G.M. ĆELE KULA NIŠ 07133561
A.D. GRADITELJ LESKOVAC-U STEČ 07331347
A.D. MEDELA VRBAS 08155950
A.D. SU-MARKETI 08236500
A.D. TAMNAVAPUT UB-U STEČAJU 07291582
A.D. VALJAONICA BAKRA 07606273
A.D. ZA M.T.I.E. IMTEL-U STEČ. 20208783
A.D.KOMPANIJA FIDELINKA- U STE 08022542
ABC BROKER 20425512
ABC FOOD AD RUSKI KRSTUR U ST. 08004692
AD ATELJE 08119830
AD CUBI NAPREDAK-U PRIN.LIKV. 08005800
AD ŽITOPROMET ZAJEČAR 07201788
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD 07036540
AD ALEKSA ŠANTIĆ-U STEČAJU 08166978
AD AUTO KUĆA RADE KONČAR 07418159
AD AUTOKORAN 06947018
AD BAČKA SIVAC 08134901
AD BIP BEOGRAD U STEČAJU 07013710
AD CRNA TRAVA 07105487
AD DINARA GRADNJA 20065311
AD DRAGAN MARKOVIĆ-U STEČAJU 07042442
AD ENIM SMEDEREVO 08790922