12.11.2021.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa EЛКOК a.д. Кoсjeрић

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ЕЛКОК» а.д. Косјерић од 03.11.2021. године, на основу Одлуке Надзорног одбора издаваоца «ЕЛКОК» а.д. Косјерић од 05.11.2021. године као и на основу поднетог захтева члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ЕЛКОК» а.д. Косјерић, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ELKOK a.d. Kosjerić.pdf