13.08.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

KAČAREVO AD_izveštaj o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara.pdf