30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RECREATOURS AD POZIV ZA SKUPŠTINU 31.07.2020..pdf