29.11.2019.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca IGM 5.oktobar a.d. Srpska Crnja

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ИГМ 5. ОКТОБАР» а.д. Српска Црња од 28.11.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Momentum Securities» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ИГМ 5. ОКТОБАР» а.д. Српска Црња, даје понуду за отуђење сопствених акција.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca IGM 5.oktobar a.d. Srpska Crnja.pdf