Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD NAPREDAK POŽEGA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07112459
ISIN: RSNPRKE88950
Naziv: AD NAPREDAK POŽEGA
JMB: 07112459
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 05. 10. 2011.
Preuzeto 31000 akcija po ceni od 8.00 din.