Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD SJAJ U TAMI
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07223595
ISIN: RSGRDNE18373
Naziv: GRADINA AD
JMB: 07223595
Depozitar HoV: SABMONET AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 30. 06. 2011.
Preuzeto 40402 akcija po ceni od 300.00 din.
Naziv: GRADINA AD
JMB: 07223595
Depozitar HoV: SABMONET AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 04. 01. 2013.
Preuzeto 1540 akcija po ceni od 350.00 din.
Naziv: GRADINA AD
JMB: 07223595
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 26. 07. 2016.
Preuzeto 678 akcija po ceni od 200.00 din.
Naziv: AD SJAJ U TAMI
JMB: 07223595
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 02. 09. 2020.
Preuzeto 593 akcija po ceni od 200.00 din.