Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AGROHEM AD NOVI SAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08008469
ISIN: RSAGRHE64656
Naziv: AGROHEM AD NOVI SAD
JMB: 08008469
Depozitar HoV: HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD
Datum sticanja vlasništva: 26. 12. 2006.
Preuzeto 2328 akcija po ceni od 340.00 din.