Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD ALEVA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08025860
ISIN: RSALVAE70908
Naziv: AD ALEVA
JMB: 08025860
Depozitar HoV: MAX-DILL A.D. BDD ČAČAK-FILIJA
Datum sticanja vlasništva: 21. 11. 2008.
Preuzeto 6927 akcija po ceni od 17,000.00 din.
Naziv: AD ALEVA
JMB: 08025860
Depozitar HoV: MAX-DILL A.D. BDD ČAČAK-FILIJA
Datum sticanja vlasništva: 29. 07. 2009.
Preuzeto 4 akcija po ceni od 15,000.00 din.
Naziv: AD ALEVA
JMB: 08025860
Depozitar HoV: MAX-DILL AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 08. 01. 2010.
Preuzeto 2422 akcija po ceni od 12,000.00 din.