Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10656  
Obaveštenja na dan 20. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 19. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJAPUT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HOMOLJE AD ŽAGUBICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NIG AD SVETLOST KRAGUJEVAC - U STEČAJU
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD VODOGRADNJA ZAJEČAR - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 16. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca DIJAMANT AD ZRENJANIN
Obaveštenje o prestanku članstva - OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC