Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9655  
Obaveštenja na dan 03. apr 2020.
XL emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice XXXIII emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata , izdavaoca INSTEL INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOPREVOZ JANJUŠEVIĆ AD PRIBOJ
 
Obaveštenja na dan 02. apr 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INLES KOMERC a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VATROSERVIS a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca Inex Radulaška a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Loznicaelektro a.d. Loznica
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP INEX BUDUĆNOST a.d. Požega
Prinudni otkup akcija izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno
 
Obaveštenja na dan 01. apr 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK a.d. Kikinda