Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10327  
Obaveštenja na dan 29. okt 2020.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŽITKO AD BAČKA TOPOLA - U STEČAJU
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ČOKOLEND AD PARAĆIN
 
Obaveštenja na dan 28. okt 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 28.10.2020. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALTA BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOPEX MIN FITIP U LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 27. okt 2020.
Prinudni otkup akcija izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. okt 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP VOJVODINA AD SOMBOR