Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11401  
Obaveštenja na dan 06. dec 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLET IGK AD NOVI BEČEJ
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca OSNOVA PROJEKT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP IZGRADNJA AD VALJEVO
 
Obaveštenja na dan 03. dec 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.12.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 02. dec 2021.
Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija izdavaoca C MARKET a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor
 
Obaveštenja na dan 01. dec 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 01.12.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SJAJ U TAMI AD BEOGRAD