Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2023. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 370.980.870.00 1318 29.03
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 356.407.740.00 2215 27.89
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 139.720.562.00 788 10.93
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 119.040.116.00 138 9.31
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 101.848.405.00 198 7.97
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.922.157.00 420 4.45
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 44.846.968.00 391 3.51
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 40.889.391.00 240 3.20
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 20.747.260.00 41 1.62
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.796.828.00 102 0.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 441.530.467.00 1171 34.55
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 173.587.624.00 299 13.58
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 167.254.270.00 914 13.09
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 149.290.992.00 100 11.68
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 82.721.591.00 78 6.47
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 79.256.127.00 23 6.20
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 77.996.580.00 2720 6.10
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 49.695.287.00 328 3.89
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.325.863.00 143 1.51
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 18.114.157.00 64 1.42


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 127.960.000.00 29 42.88
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.829.420.00 19 30.10
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.172.490.25 953 23.18
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.475.036.00 177 3.85

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.230.664.45 2 24.54
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 64.938.111.55 5 21.76
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 51.006.142.70 31 17.09
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 40.116.646.70 570 13.44
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 28.158.651.15 37 9.44
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.960.544.35 170 5.01
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.162.196.65 259 4.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.742.686.80 44 1.59
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.823.190.65 17 0.95
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.396.905.90 27 0.80


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.432.556.338.53 89 75.59
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 521.808.396.79 484 16.21
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 123.067.012.40 1173 3.82
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 61.620.963.24 8 1.91
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.676.670.93 213 1.67
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.030.168.70 21 0.34
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.886.240.00 12 0.15
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.827.000.00 7 0.15
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.061.705.00 1 0.10
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.511.247.36 7 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.431.365.502.19 57 75.55
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 465.189.252.72 1058 14.46
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 69.365.334.60 155 2.16
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 44.499.222.69 15 1.38
5. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 44.103.676.65 138 1.37
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.380.150.87 116 0.82
7. INTERCITY BROKER AD (17421506) 25.821.958.16 168 0.80
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.337.455.41 12 0.79
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 20.283.295.13 48 0.63
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 14.035.765.25 34 0.44


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.936.303.900.00 4 23.99
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 21.352.614.776.88 13 18.34
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.818.474.612.04 20 17.02
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.398.687.517.20 21 11.51
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.786.740.802.45 15 7.55
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.701.846.863.30 27 6.61
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.038.664.641.00 4 5.19
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 4.968.734.741.83 5 4.27
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.575.818.600.00 5 1.35
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.483.119.000.00 1 1.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 116.442.123.841.90 122 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 751.802.390.000.00 17 16.76
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 631.631.600.000.00 17 14.08
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 608.519.210.000.00 17 13.57
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 473.000.000.000.00 16 10.55
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 471.407.240.000.00 17 10.51
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 347.000.000.000.00 16 7.74
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 337.000.000.000.00 17 7.51
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 230.000.000.000.00 16 5.13
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 217.050.110.000.00 17 4.84
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 160.951.520.000.00 16 3.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 4.485.000.000.000.00 253 100.00