Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 133.483.051.00 4521 21.56
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 122.170.580.00 695 19.73
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 119.191.877.00 39 19.25
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 102.129.664.00 2164 16.50
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.931.526.00 486 6.93
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.858.844.00 691 4.02
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.641.448.00 1865 3.82
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 14.839.750.00 670 2.40
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.169.346.00 240 1.64
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.409.155.00 1174 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 182.845.194.00 144 29.53
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 110.241.577.00 135 17.81
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 79.725.202.00 805 12.88
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.647.565.00 903 10.12
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 36.951.740.00 6 5.97
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.158.366.00 633 5.68
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.067.941.00 75 4.53
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 23.480.883.00 10091 3.79
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 15.272.933.00 17 2.47
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.110.017.00 166 1.79


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.855.710.00 360 59.72
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.287.716.00 65 30.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.804.880.00 29 6.48
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.344.000.00 4 3.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.317.504.00 84 23.83
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.344.106.00 107 16.96
3. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 6.380.082.00 35 14.74
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.115.826.00 95 14.13
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.718.460.00 40 6.28
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.228.324.00 9 5.15
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.036.130.00 21 4.70
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.019.620.00 15 2.36
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 983.936.00 14 2.27
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 777.530.00 9 1.80


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 124.942.602.86 11 31.70
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 106.896.469.52 625 27.12
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 106.685.029.20 8 27.07
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 31.806.010.80 567 8.07
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.081.861.36 1 3.07
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.012.700.00 271 1.27
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.319.442.56 16 0.84
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.851.065.00 5 0.72
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 396.100.00 1 0.10
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 143.921.28 1 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 120.393.301.86 9 30.55
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 77.550.525.85 20 19.68
3. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 70.691.417.34 230 17.94
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 39.911.089.35 2 10.13
5. HALKBANK - broker (17601093) 29.841.825.00 532 7.57
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 20.539.172.13 351 5.21
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.787.246.32 1 2.48
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 7.415.000.50 2 1.88
9. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 4.966.500.00 267 1.26
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.718.232.29 23 0.94


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 317.939.31 14 69.64
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 51.810.32 5 11.35
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.688.05 17 10.01
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.764.53 18 6.96
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.951.59 12 1.08
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.413.42 10 0.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 294.765.02 1 64.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.016.44 3 15.55
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 35.003.64 15 7.67
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 25.699.04 22 5.63
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.868.92 12 3.04
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.925.48 3 1.74
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.882.24 8 0.63
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.831.10 4 0.62
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.961.44 6 0.43
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 426.50 1 0.09


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.612.040.00 1 95.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 185.079.40 3 3.16
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 39.439.86 15 0.67
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.767.34 4 0.17
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.390.26 2 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.612.040.00 1 95.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 188.469.66 5 3.22
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 39.439.86 15 0.67
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.767.34 4 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.598.852.075.00 13 37.07
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.406.537.500.00 4 11.34
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.131.788.978.74 5 9.12
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 796.454.957.04 1 6.42
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 698.022.600.00 3 5.63
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 681.049.530.75 6 5.49
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 500.000.000.00 1 4.03
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 491.306.500.00 1 3.96
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 479.199.700.00 2 3.86
10. YETTEL BANK A.D. (17138669) 393.045.200.00 1 3.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.405.084.467.26 51 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.850.000.000.00 4 23.91
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.200.000.000.00 2 19.44
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.500.000.000.00 4 18.76
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.600.000.000.00 3 8.28
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.000.000.000.00 1 6.74
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.500.000.000.00 2 5.29
7. YETTEL BANK A.D. (17138669) 3.100.000.000.00 3 2.98
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.600.000.000.00 2 2.50
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.500.000.000.00 1 2.41
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.500.000.000.00 1 2.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 103.920.000.000.00 37 100.00