Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 51.007.381.00 427 36.05
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.664.213.00 484 16.02
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 21.870.839.00 139 15.46
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.557.446.00 459 15.24
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.564.274.00 53 6.05
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 4.065.673.00 29 2.87
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.954.790.00 38 2.09
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.883.622.00 19 2.04
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.473.098.00 4 1.75
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.304.304.00 42 0.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 57.536.133.00 998 40.67
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 27.598.165.00 194 19.51
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.473.730.00 195 16.59
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.480.572.00 86 5.99
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.738.448.00 60 5.47
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.101.627.00 102 5.02
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.956.486.00 34 2.80
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.612.482.00 2 1.14
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.485.800.00 14 1.05
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.273.553.00 26 0.90


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 21.287.400.00 18 48.50
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.687.291.62 33 44.86
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.913.014.00 19 6.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 10.273.655.48 9 23.41
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.377.100.00 1 21.37
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.797.255.06 16 17.77
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.364.900.00 1 12.22
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.459.666.76 7 5.60
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.293.825.26 2 5.23
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.391.200.00 5 3.17
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.197.759.12 6 2.73
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.062.042.12 13 2.42
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 792.112.32 1 1.80


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 71.422.745.00 421 76.92
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.215.770.13 109 8.85
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.731.041.36 230 6.17
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.189.757.54 7 5.59
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.041.800.00 2 2.20
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 250.544.10 10 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 44.339.343.57 168 47.75
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.869.189.22 234 18.17
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.582.775.03 39 8.17
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 7.192.374.00 231 7.75
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 4.990.436.31 35 5.37
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.887.650.00 7 3.11
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.552.500.00 1 1.67
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.516.800.00 1 1.63
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.479.954.66 9 1.59
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.373.425.77 19 1.48


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.433.923.000.00 2 99.27
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.424.583.60 1 0.46
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 29.790.660.00 1 0.26
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 397.208.80 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.517.535.452.40 5 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 90.570.350.000.00 4 39.05
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 35.000.000.000.00 4 15.09
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 29.597.300.000.00 5 12.76
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 20.561.560.000.00 4 8.87
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.549.990.000.00 4 8.86
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.700.000.000.00 3 7.20
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.000.000.000.00 1 3.45
8. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 3.459.990.000.00 3 1.49
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.000.000.000.00 2 1.29
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.500.000.000.00 1 1.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 228.459.990.000.00 33 98.51
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.910.000.000.00 2 1.25
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 549.990.000.00 1 0.24