Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 148.307.361.00 2027 29.12
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 101.319.250.00 8 19.90
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 69.371.060.00 456 13.62
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.375.994.00 432 11.66
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 29.455.976.00 60 5.78
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.322.600.00 14 5.17
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.403.049.00 1354 4.20
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.242.984.00 668 4.17
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.225.684.00 79 2.40
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.147.997.00 333 1.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 111.490.197.00 57 21.89
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 94.683.838.00 80 18.59
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 62.402.179.00 20 12.25
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 61.468.646.00 67 12.07
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.022.551.00 449 9.82
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.430.395.00 404 7.15
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 26.826.132.00 59 5.27
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.702.061.00 407 4.85
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.073.323.00 121 2.17
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.846.635.00 79 2.13


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 405.844.950.00 389 95.49
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.474.570.00 64 2.23
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.846.000.00 22 1.85
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.856.800.00 9 0.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 322.867.620.00 1 75.96
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 36.341.580.00 115 8.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.503.670.00 166 6.94
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.738.210.00 63 2.29
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.515.990.00 41 1.53
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.818.770.00 25 1.37
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.699.450.00 19 0.64
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.531.340.00 21 0.60
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.407.000.00 7 0.57
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.007.000.00 1 0.47


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.926.348.353.75 10618 92.78
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.419.147.00 2 2.86
3. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 41.779.900.00 2 2.01
4. EUROBANK A.D. (17171178) 26.615.572.30 1252 1.28
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.552.563.94 116 0.41
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.386.376.00 47 0.40
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.264.075.84 59 0.11
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.113.518.00 18 0.05
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 571.424.22 2 0.03
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 484.825.00 25 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 883.365.218.77 4783 42.54
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 179.538.517.67 1609 8.65
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 138.292.221.13 596 6.66
4. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 129.768.661.31 104 6.25
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.419.524.55 108 3.15
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 44.521.238.09 68 2.14
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 42.323.546.25 211 2.04
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 41.779.900.00 2 2.01
9. WISE BROKER (17252461) 39.453.113.85 375 1.90
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 36.384.012.80 107 1.75


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.158.210.758.03 12 49.43
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.981.730.328.09 3 18.30
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.490.160.494.43 6 10.68
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.482.384.914.10 15 10.65
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.826.821.640.60 3 5.59
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 964.323.000.00 1 2.95
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 320.824.075.00 1 0.98
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 202.507.830.00 1 0.62
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 137.836.958.73 2 0.42
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 98.715.100.00 1 0.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.691.155.326.98 46 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.627.030.000.00 4 23.41
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.500.000.000.00 4 23.33
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.000.000.000.00 2 13.59
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.400.000.000.00 2 7.91
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.500.000.000.00 4 6.79
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.500.000.000.00 4 6.20
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 10.400.000.000.00 4 6.14
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 4.800.000.000.00 4 2.84
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.700.000.000.00 1 1.59
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.262.200.000.00 1 1.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 169.300.000.000.00 53 100.00