Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 94.267.661.00 705 63.69
2. TEZORO BROKER AD (17417606) 11.268.134.00 24 7.61
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.528.655.00 99 5.76
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.118.429.00 84 5.49
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.303.975.00 170 3.58
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.160.302.00 42 3.49
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.521.466.00 10 2.38
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.477.335.00 67 2.35
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.090.596.00 26 2.09
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.336.628.00 37 1.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.681.104.00 189 34.24
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 28.025.036.00 186 18.94
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.209.781.00 103 15.68
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.018.725.00 23 10.15
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.022.067.00 27 8.12
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.481.981.00 101 5.73
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.247.592.00 585 3.55
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.532.220.00 15 1.04
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.110.730.00 4 0.75
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 951.588.00 21 0.64


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 286.372.985.95 203 62.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 152.015.238.00 57 33.30
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.777.600.00 406 3.89
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 295.152.00 4 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 203.372.383.02 4 44.55
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.650.913.90 20 16.79
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 70.291.390.81 224 15.40
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 67.058.262.00 3 14.69
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.141.728.22 284 3.10
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.316.951.00 1 2.48
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.625.113.00 2 1.01
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.677.228.00 87 0.81
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.668.857.00 8 0.37
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 809.286.00 1 0.18


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.366.729.16 18 33.35
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.223.680.00 21 26.95
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.217.882.64 114 18.78
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.332.600.00 4 8.83
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.241.423.65 14 4.57
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.911.000.00 5 3.89
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.649.000.00 1 3.36
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 87.241.28 1 0.18
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 44.800.00 1 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 14.646.670.24 12 29.85
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.240.330.00 22 26.98
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.392.000.00 5 8.95
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 4.381.127.20 76 8.93
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.140.350.00 4 6.40
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.902.129.60 36 5.91
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.942.706.28 6 3.96
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.649.000.00 1 3.36
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.225.669.81 12 2.50
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.064.910.00 2 2.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.197.110.000.00 1 56.79
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.155.663.528.00 3 12.63
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.117.707.000.00 1 12.21
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.117.707.000.00 2 12.21
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 309.997.217.28 2 3.39
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 149.572.825.80 1 1.63
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 103.942.200.00 1 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.151.699.771.08 11 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 130.100.850.000.00 5 48.31
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.298.320.000.00 5 17.56
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 37.663.860.000.00 5 13.98
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 36.326.507.200.00 20 13.49
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 10.936.970.000.00 5 4.06
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.000.000.000.00 2 2.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 233.000.000.000.00 22 86.51
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.994.000.000.00 2 5.57
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.820.000.000.00 3 3.27
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.474.500.000.00 4 2.03
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.078.007.200.00 5 1.89
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.176.000.000.00 2 0.44
7. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 588.000.000.00 3 0.22
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 196.000.000.00 1 0.07