Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 712.206.278.00 52 77.95
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 65.217.922.00 605 7.14
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 46.606.456.00 18 5.10
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 43.179.994.00 393 4.73
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.823.604.00 69 1.84
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.031.460.00 464 1.21
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.768.810.00 88 0.74
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.766.061.00 76 0.41
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.981.580.00 13 0.33
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.363.598.00 12 0.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 670.354.077.00 50 73.37
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 49.189.033.00 234 5.38
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 47.500.703.00 72 5.20
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.024.485.00 259 4.27
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 35.917.654.00 31 3.93
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 22.115.540.00 120 2.42
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 15.218.470.00 5 1.67
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.755.853.00 112 1.40
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.483.165.00 27 0.82
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.322.286.00 98 0.69


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 51.990.203.00 21 47.81
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.781.179.00 6 14.51
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.453.404.00 32 12.37
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 13.321.900.00 2 12.25
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.271.751.00 11 3.93
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.924.288.00 41 3.61
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.016.648.00 5 1.85
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.796.361.00 8 1.65
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.444.356.00 4 1.33
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 317.940.00 1 0.29


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.590.108.56 10 91.49
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 34.012.046.87 1 6.82
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.718.478.94 53 0.75
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.737.792.00 211 0.55
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.511.538.00 1 0.30
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 394.565.00 2 0.08
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 86.000.00 2 0.02
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.399.00 4 0.00
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 456.648.108.56 11 91.50
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 34.090.570.87 5 6.83
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.658.975.00 206 0.53
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.271.274.72 26 0.46
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.539.538.00 2 0.31
6. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.384.065.06 25 0.28
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 400.943.18 3 0.08
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 63.781.80 1 0.01
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.000.00 1 0.00
10. ABC BROKER (20425512) 293.00 1 0.00
11. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.378.18 4 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.122.256.000.00 1 48.87
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.448.902.400.00 3 19.55
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.530.564.000.00 1 12.22
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 790.791.400.00 1 6.31
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 717.803.904.72 2 5.73
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 510.188.000.00 1 4.07
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 408.150.400.00 2 3.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.528.656.104.72 11 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 149.604.700.000.00 4 39.37
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.817.810.000.00 4 17.06
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 50.863.550.000.00 4 13.39
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 28.000.000.000.00 4 7.37
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 23.696.200.000.00 4 6.24
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.389.460.000.00 3 6.16
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.642.600.000.00 4 4.64
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 12.155.430.000.00 4 3.20
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.180.420.000.00 1 1.10
10. YETTEL BANK A.D. (17138669) 3.776.530.000.00 4 0.99

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 380.000.000.000.00 38 100.00