Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 56.689.871.00 351 36.49
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 27.176.440.00 1 17.49
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 24.711.647.00 185 15.90
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.349.030.00 17 12.45
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 9.991.900.00 5 6.43
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.264.675.00 39 3.39
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.833.606.00 278 3.11
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.435.481.00 27 2.21
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.700.719.00 40 1.09
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.031.580.00 9 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 34.383.400.00 13 22.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.221.638.00 67 22.02
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.055.554.00 17 12.26
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 16.672.764.00 145 10.73
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.997.929.00 17 9.65
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.727.654.00 98 6.26
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.492.319.00 83 4.82
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.113.500.00 3 4.58
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 5.813.990.00 31 3.74
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.698.999.00 18 1.09


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.326.896.00 29 56.53
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.047.337.00 7 25.44
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 600.800.00 18 14.60
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 141.350.00 6 3.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.420.696.00 32 58.81
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 700.301.00 5 17.01
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 245.957.00 4 5.98
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 231.600.00 7 5.63
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 173.679.00 1 4.22
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 165.200.00 5 4.01
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 90.000.00 3 2.19
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 88.950.00 3 2.16


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.524.412.40 71 54.05
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 28.029.245.74 3 37.39
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.867.150.00 1 7.83
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 227.700.00 2 0.30
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 199.200.00 3 0.27
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 122.850.00 5 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.844.952.62 69 50.48
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 27.068.285.02 1 36.11
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.867.150.00 1 7.83
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.490.750.28 6 3.32
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 960.960.72 2 1.28
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 311.559.50 1 0.42
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 227.700.00 2 0.30
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 199.200.00 3 0.27


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.054.478.000.00 3 50.69
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.427.703.200.00 1 35.22
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 227.761.464.00 1 5.62
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 203.957.600.00 1 5.03
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 116.541.372.64 1 2.88
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.945.230.00 2 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.053.386.866.64 9 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.000.000.000.00 1 25.75
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 27.346.150.000.00 5 23.47
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.000.000.000.00 3 14.59
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 15.000.000.000.00 5 12.88
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.000.000.000.00 3 9.44
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.076.930.000.00 1 6.93
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 8.076.920.000.00 1 6.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 116.500.000.000.00 19 100.00