Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 479.084.133.00 12055 35.52
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 291.796.693.00 1388 21.63
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 124.339.942.00 4298 9.22
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 97.655.833.00 1620 7.24
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 70.357.541.00 1351 5.22
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.908.350.00 14780 4.44
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 50.180.949.00 99 3.72
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.595.669.00 2148 3.23
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 28.196.280.00 10 2.09
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 23.410.360.00 2775 1.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 305.356.359.00 398 22.64
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 264.626.395.00 2332 19.62
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 211.734.922.00 2350 15.70
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 182.482.138.00 624 13.53
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 64.245.750.00 279 4.76
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.135.500.00 2445 4.76
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 57.446.580.00 34471 4.26
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.894.906.00 643 3.33
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 27.994.967.00 276 2.08
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 25.198.626.00 286 1.87


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 136.938.494.00 1133 35.74
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 110.946.700.00 61 28.95
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 85.420.574.00 1654 22.29
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.882.000.00 22 9.10
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.858.810.00 112 1.79
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.907.400.00 97 1.54
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.796.480.00 41 0.47
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 427.200.00 9 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 77.300.383.00 569 20.17
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 54.043.350.00 7 14.10
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 49.260.528.00 6 12.86
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 42.729.059.00 464 11.15
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.764.020.00 395 10.38
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 37.953.300.00 975 9.90
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.224.681.00 288 6.32
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 17.841.000.00 3 4.66
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 12.908.560.00 142 3.37
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.239.690.00 72 1.11


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.877.000.00 577 63.43
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.530.708.00 8 19.32
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.601.600.00 6 6.83
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.431.949.64 4 6.10
5. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 617.000.00 1 2.63
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 241.680.00 2 1.03
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 156.000.00 1 0.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 14.164.000.00 559 60.39
2. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 3.731.832.00 5 15.91
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.843.629.64 13 7.86
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.741.825.00 6 7.43
5. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 798.876.00 3 3.41
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 339.625.00 1 1.45
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 293.150.00 1 1.25
8. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 206.000.00 1 0.88
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 113.000.00 1 0.48
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 75.000.00 1 0.32


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 879.217.59 33 37.48
2. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 390.534.10 13 16.65
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 335.679.58 83 14.31
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 293.130.94 106 12.50
5. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 163.597.96 57 6.97
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 121.302.74 77 5.17
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 82.052.59 72 3.50
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.659.58 25 1.26
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.113.12 28 0.90
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 7.704.41 6 0.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 797.934.38 1 34.02
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 429.118.27 163 18.29
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 372.471.37 155 15.88
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 343.909.02 43 14.66
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 98.625.59 36 4.20
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.404.57 25 3.64
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 56.988.36 28 2.43
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 56.700.00 2 2.42
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 26.929.54 23 1.15
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.936.93 5 1.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 208.747.89 114 76.10
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.931.62 29 8.36
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 20.199.89 11 7.36
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 11.478.47 3 4.18
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.956.24 2 3.99

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 219.704.13 116 80.09
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.931.62 29 8.36
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 20.199.89 11 7.36
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 10.739.30 1 3.91
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 739.17 2 0.27


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.212.575.978.40 5 18.14
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.779.663.693.74 18 16.28
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.406.020.291.44 13 14.67
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.050.525.600.00 6 8.83
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.574.324.700.00 4 6.78
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.438.357.365.80 7 6.19
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.223.507.040.91 2 5.27
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.083.229.240.00 2 4.67
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 733.890.647.74 4 3.16
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 579.771.261.41 3 2.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 23.218.206.802.95 87 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.300.000.000.00 4 21.85
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.000.000.000.00 4 11.80
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.000.000.000.00 4 11.33
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 18.900.000.000.00 4 8.92
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.200.000.000.00 4 6.70
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.700.000.000.00 4 5.52
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.700.000.000.00 4 5.52
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.500.000.000.00 4 4.48
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.300.000.000.00 4 3.92
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.800.000.000.00 4 3.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 211.890.000.000.00 88 100.00