Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 940.753.797.00 327 21.91
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 845.220.502.00 3626 19.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 633.592.835.00 3335 14.76
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 525.104.798.00 700 12.23
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 445.992.488.00 46 10.39
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 249.341.295.00 649 5.81
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 189.991.842.00 4952 4.43
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.113.010.00 180 2.94
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 71.259.852.00 596 1.66
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 66.728.500.00 32 1.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 733.484.392.00 174 17.08
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 640.094.768.00 578 14.91
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 449.868.298.00 2635 10.48
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 447.167.073.00 562 10.42
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 423.702.266.00 894 9.87
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 402.913.488.00 152 9.38
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 222.197.097.00 2052 5.18
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 172.403.124.00 827 4.02
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 171.862.869.00 315 4.00
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 125.325.538.00 121 2.92


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 392.132.476.64 217 35.01
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.36
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 215.262.900.00 1296 19.22
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 110.598.431.00 174 9.87
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 84.669.546.00 68 7.56
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.44
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.82
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.731.200.00 44 0.24
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.475.000.00 6 0.22
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.326.896.00 29 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.842.472.06 328 32.84
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 251.160.957.60 6 22.42
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 175.776.362.20 162 15.69
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 75.660.134.50 118 6.75
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 60.437.349.88 22 5.40
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 58.333.493.92 1177 5.21
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.88
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 24.694.697.00 28 2.20
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.634.812.22 46 1.40
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.731.064.00 13 0.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.593.320.510.24 7997 39.65
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.267.489.059.37 811 34.67
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 457.186.808.56 15 6.99
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 425.102.079.40 64 6.50
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 345.587.300.35 84 5.28
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 145.608.019.25 261 2.23
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 101.532.997.62 220 1.55
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 84.799.756.14 213 1.30
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 55.562.706.17 140 0.85
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 36.874.425.00 244 0.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.320.003.907.10 28 35.47
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.004.831.369.18 5426 30.65
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 488.077.875.65 17 7.46
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.396.090.06 3 6.63
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 321.586.032.32 783 4.92
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 244.652.607.65 28 3.74
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 172.703.498.55 338 2.64
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 155.051.746.95 172 2.37
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 122.672.922.56 2191 1.88
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 84.217.657.15 183 1.29


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.464.862.818.21 56 23.84
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 66.356.256.874.22 29 23.45
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 32.370.060.529.87 20 11.44
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.904.730.923.63 9 9.86
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.240.411.117.75 11 6.09
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.540.332.449.00 27 5.84
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 5.28
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.185.578.290.15 29 3.25
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 8.315.869.978.75 12 2.94
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.529.667.397.88 3 1.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 282.992.188.776.98 242 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 378.379.590.000.00 24 22.76
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 222.345.150.000.00 46 13.38
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.913.920.000.00 13 11.42
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 183.617.280.000.00 26 11.05
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 153.542.080.000.00 23 9.24
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 9.01
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 148.882.480.000.00 28 8.96
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 98.023.280.000.00 41 5.90
9. EUROBANK A.D. (17171178) 53.267.020.000.00 11 3.20
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 33.795.451.500.00 26 2.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.628.500.000.000.00 265 97.97
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.59
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.134.000.000.00 2 0.49
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.22
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.22
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.500.001.500.00 2 0.21
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.104.500.000.00 1 0.07
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.06
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.029.000.000.00 2 0.06
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 0.06