Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.357.403.944.00 38 66.37
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 236.058.843.00 614 11.54
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 64.685.133.00 751 3.16
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.330.734.00 214 2.56
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 50.036.079.00 290 2.45
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.464.932.00 204 2.13
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.154.797.00 220 1.91
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 35.398.204.00 54 1.73
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.449.072.00 139 1.39
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 21.708.848.00 125 1.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.357.669.163.00 63 66.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 209.038.706.00 524 10.22
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 77.705.455.00 941 3.80
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.986.703.00 353 3.42
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 57.411.326.00 221 2.81
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 51.953.208.00 58 2.54
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 32.125.779.00 109 1.57
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.845.383.00 361 1.46
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 23.725.901.00 101 1.16
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.449.331.00 172 1.05


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 17.031.040.00 435 32.63
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.546.140.00 222 31.70
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.316.800.00 4 17.85
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.630.000.00 19 12.70
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.850.870.00 16 3.55
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 825.675.00 18 1.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.256.195.00 422 31.14
2. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 6.909.600.00 2 13.24
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.593.730.00 12 8.80
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.389.310.00 60 8.41
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.501.630.00 1 6.71
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.319.445.00 46 6.36
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.560.130.00 63 4.90
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.248.200.00 34 4.31
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.226.440.00 3 4.27
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.692.500.00 28 3.24


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 217.743.742.00 385 75.72
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 60.437.346.05 21 21.02
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.058.878.30 11 1.06
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.955.778.74 8 0.68
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.306.617.81 4 0.45
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.104.900.00 22 0.38
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 644.300.00 3 0.22
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 643.062.00 69 0.22
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 338.800.00 4 0.12
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 242.500.00 9 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. FIRST GLOBAL BROKERS AD (17403150) 77.315.567.00 148 26.89
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 64.727.134.00 104 22.51
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 59.997.346.05 20 20.86
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 33.672.669.85 61 11.71
5. MAKLER INVEST A.D. BEOGRAD (17165828) 10.938.320.00 20 3.80
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.589.760.00 1 3.33
7. JUBMES BANKA - broker (77074433) 8.662.625.00 20 3.01
8. ALCO BROKER AD BEOGRAD (17107224) 5.225.670.00 1 1.82
9. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 3.965.141.00 7 1.38
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.839.468.00 8 0.99


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.304.025.46 85 30.04
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.188.891.34 34 27.38
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 472.669.48 10 10.89
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 465.914.28 169 10.73
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 274.344.96 118 6.32
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 161.477.98 51 3.72
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 158.684.93 12 3.65
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 88.914.94 74 2.05
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 63.421.19 44 1.46
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 49.184.64 40 1.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.615.432.67 61 37.21
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.202.985.55 26 27.71
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 301.488.58 137 6.94
4. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 280.503.56 10 6.46
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 220.681.77 87 5.08
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 155.482.24 10 3.58
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 123.360.16 9 2.84
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 98.200.90 87 2.26
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 93.650.62 57 2.16
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 90.610.47 125 2.09


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.233.400.08 513 59.50
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.095.594.13 9 38.56
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 37.305.90 44 0.69
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.411.16 26 0.67
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.436.21 10 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.264.836.29 523 60.08
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.095.594.13 9 38.56
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 37.305.90 44 0.69
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.411.16 26 0.67


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.986.463.551.46 15 13.80
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.858.993.963.32 11 12.91
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.776.548.278.64 17 12.34
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.378.489.594.90 7 9.58
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.285.132.524.70 3 8.93
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.224.825.963.58 13 8.51
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.174.643.363.72 4 8.16
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 590.462.437.64 8 4.10
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 462.440.488.00 2 3.21
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 431.604.600.00 3 3.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.395.599.000.00 125 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 53.400.000.000.00 10 24.12
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.500.000.000.00 10 21.91
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.000.000.000.00 9 11.75
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.750.000.000.00 10 7.12
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 15.500.000.000.00 10 7.00
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.000.000.000.00 3 5.42
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.000.000.000.00 6 4.07
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 7.800.000.000.00 10 3.52
9. MOBI BANKA AD (17138669) 7.050.000.000.00 10 3.18
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.700.000.000.00 8 3.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 221.360.000.000.00 153 100.00